กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ธุรกิจ งาน / สศท. จัด SACIT Virtual Fashion Runway 
« กระทู้ล่าสุด โดย Chigaru เมื่อ วันนี้ เวลา 11:49:54 AM »


สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท. ได้จัดการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACIT Award 2021 ภายใต้หัวข้อ “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถด้านการออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกาย ได้นำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกายผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย ใส่ได้จริง เข้ากับวิถีชีวิตคนในยุคปัจจุบันมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จัก จนเกิดเป็นค่านิยมให้คนทั่วไปหันมาสวมใส่ผ้าไทยมากขึ้น เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้แก่ผ้าไทย นำไปสู่การต่อยอดผลงานเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม

การประกวดในปีนี้มี แบ่งเวทีออกเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ เหนือ กลาง ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อกระจายฐานความสนใจผ้าไทยไปในทุกภาค นำเสนอเรื่องราวอัตลักษณ์ของผ้าไทยในแต่ละภาคถ่ายทอดผ่านการออกแบบเป็นชุดแฟชั่น ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่าว่า 700,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับการส่งเสริม พัฒนาและอบรมองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วงการแฟชั่น

ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. จะมีการตัดสินและประกาศผลการประกวด ในรูปแบบ SACIT Virtual Fashion Runway ผ่านทาง Facebook : SACIT Award 2021 และ Facebook : สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย นำผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายทั้งสิ้น 130 ผลงาน จัดแสดงเป็นแฟชั่นโชว์แบบ Virtual ที่น่าตื่นตาตื่นใจ เพื่อสอดรับกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการจัดกิจกรรมแบบ New Normal ภายใต้แนวความคิดหลัก ‘อุโมงค์แห่งกาลเวลา’ ที่จะพาผู้ชมเดินทางข้ามผ่านกาลเวลาของผ้าไทย ที่คนในทุก Generation ในทุกยุคทุกสมัยสามารถสวมใส่ผ้าไทยในได้อย่างสวยงามในชีวิตประจำวัน โดยมีคณะกรรมการส่วนกลางได้แก่ นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) , รศ.(พิเศษ) ระพี ลีละสิริ , รศ.ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล , นางจิราพร ศรีสอ้าน และ นายดนัย อุ่นอนันต์ รวมถึงคณะกรรมการส่วนภูมิภาคร่วมตัดสินผลงาน โดยการแสดงแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ได้นายอิศร์ อุปอินทร์ แฟชั่นสไตล์ลิสต์ ชั้นนำของประเทศมาเป็นผู้ควบคุม พร้อมด้วยนายแบบนางแบบชั้นนำในแต่ละ Generation มาร่วมแสดงแบบ อาทิ โย-ยศวดี หัสดีวิจิตร , ไบรอน บิชอพ , ตุ๊ก-ชนกวนันท์ รักชีพ , เข็ม-กฤตธีรา อินพรวิจิตร , มาร์ติน มอรี่ , มารีญา พูลเลิศลาภ , แนท-อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ , มิเรียม ศรพรหมมาศ , เอเลี่ยน อาณาดา , หงส์-หยก ศิริมาตย์

ร่วมติดตามชม ลุ้น และให้กำลังใจผู้ประกวด SACIT AWARD 2021 ได้ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ แบบ SACIT Virtual Fashion Runway ได้ทาง Facebook : สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย และ SACIT Award 2021 โดยสามารถร่วมโหวตชุดที่คุณชื่นชอบเพื่อเป็น Popular Vote ได้ทาง www.facebook.com/Sacitaward2021 และ www.sacictaward2021.com/vote-teams.html ได้ตั้งแต่วันนี้-25 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.
2
ธุรกิจ งาน / เปิดเวที STO Forum ครั้งที่ 4 ยกระดับสถาบันวิทยาศาสตร์ 
« กระทู้ล่าสุด โดย Chigaru เมื่อ วันนี้ เวลา 11:37:09 AM »


ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เข้าร่วมประชุม “Science and Technology Organization Forum (STO Forum)” ครั้งที่ 4/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการหารือระหว่าง สกสว. และหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการกำหนดทิศทาง การพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศและสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกสว. กล่าวถึง การยกระดับสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ตอบโจทย์เป้าหมายของประเทศและสามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติว่า ปัจจุบันโลกอยู่ยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้วิถีการดำเนินชีวิตและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป สถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระบบ ววน. มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งปรับตัวให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานและสร้างนวัตกรรมในเชิงบูรณาการ ตอบโจทย์ความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติได้ 

สำหรับ การจัดตั้งกระทรวง อว. ในปัจจุบันยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในกระทรวงวิทยาศาสตร์ (เดิม) และ สกอ. (เดิม) สามารถทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ได้ให้นโยบายกับหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวง อว. ว่าควรเร่งฝีเท้าในการศึกษาตัวชี้วัดที่เป็น Super Indicators ต่างๆ เพื่อผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ให้สามารถเทียบเคียงกับนานาประเทศได้ โดยใช้พลังของทั้งระบบอุดมศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานด้าน ววน. ของประเทศ

ดร.สิทธิพร ชำนาญสิน
ดร.สิทธิพร ชำนาญสิน

ในช่วงต่อมา ได้มีการเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ในประเด็นเป้าหมายและการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Goal and Benchmark) กล่าวคือ หากหน่วยงานต้องการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีศักยภาพเท่าเทียมกับหน่วยงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว การเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ที่มีอยู่เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และข้อเสนอแนะต่อกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อสนับสนุนการทำงานของแต่หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน โดย สกสว. จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมวันนี้ไปออกแบบและพัฒนาแนวทางต่อไปนอกจากนี้ในช่วงท้ายของการจัดการประชุม มีการบรรยายของหน่วยงานสำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหมุนเวียนกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และผลการดำเนินงานสำคัญของสมาชิก ในครั้งนี้ ดร.สิทธิพร ชาญนำสิน นักวิจัยจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISDA ได้ร่วมนำเสนอในหัวข้อ “การวิจัยขั้นแนวหน้าเรื่องระบบโลกและอวกาศ: ต้นแบบซอฟต์แวร์ควบคุมดาวเทียมโดยคนไทย” ซึ่งได้ช่วยฉายภาพว่าในปัจจุบัน คนไทยสามารถสร้างระบบควบคุมดาวเทียม (Onboard flight software) ได้ด้วยตนเองแล้ว ทั้งนี้เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติ และสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการดำเนินการวิจัยพัฒนาระบบควบคุมดาวเทียมภาคพื้น โดยนักวิจัยและวิศวกรของ GISTDA ที่ใช้เวลาศึกษาพัฒนามาอย่างยาวนานถึง 20 ปี
3
ดันกระทู้
4
ถ้าหากคุณเป็นอีกผู้หนึ่งที่ใช้ไอจีในการขายสินค้า และอยากจะเพิ่มจำนวนยอดไลค์ให้สูงขึ้น ต้องการที่จะให้  ไอจีมียอดผู้ติดตามจำนวนมาก แต่ไม่ว่าจะโปรโมทสินค้าลงไอจีไปเท่าไหร่ หรือโพสวิดีโอลงไปมากแค่ไหน ก็ยังดูเหมือนว่ายอดไลค์ ยอดผู้ติดตามก็ยังแทบจะไม่กระเตื้องเลยแม้แต่น้อย
บริการเพิ่มไลค์ไอจี,ปั้มไลค์ไอจี,รับเพิ่มไลค์ไอจี เป็นบริการที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้ไอจีของคุณ มียอดผู้ติดตามเพิ่มสูงขึ้น เป็นบริการที่จะช่วยให้คุณเลิกเสียเวลาโดยไม่จำเป็นกับการที่จะต้องไปติดตามไอจีของคนอื่น ไป follower คนอื่นก่อน เพื่อจะได้ต้องการให้เขาเหล่านั้น follower ไอจีคุณกลับคืน
ถ้าคุณใช้บริการกับบริการเพิ่มไลค์ไอจี ไม่ว่าคุณจะต้องการจะยอด followers จำนวนมากแค่ไหน การปั้มไลค์ไอจีก็สามารถเพิ่มจำนวนยอดผู้ติดตามให้คุณได้มากเท่าที่คุณต้องการ  โดยรับรองได้ถึงความปลอดภัย และคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกรหัสผ่านแต่อย่างใด
และนอกจากนี้ บริการรับเพิ่มไลค์ไอจี ยังมีการเพิ่มไลค์รูปตัวเองแบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยกดไลค์รูปตัวเองโดยอัตโนมัติ ในทันที่คุณได้ทำการโพสรูปหรือโพสวิดีโอลงในไอจี โดยหลังจากที่คุณโพสรูปหรืออัพวีดีโอลงไอจีแล้ว จำนวนยอดไลค์ของโพสหรือวีดีโอนั้น ๆ ก็จะค่อย ๆ เพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างช้า ๆ จนได้ยอดไลค์ที่คุณอยากได้ในเวลาแค่ 40-50 นาที และเป็นการเพิ่มยอดสูงขึ้น " แบบอัตโนมัติ " หลังจากที่โปรแกรมได้ทำการตรวจสอบแล้ว โดยยอดไลค์ที่เพิ่มขึ้นนี้ก็เป็นยอดไลค์ที่มาจากคนจริง ๆ ไม่ใช่วิธีการโกงอย่างใด เป็นการเพิ่มยอดไลค์โดยที่คุณไม่ต้องทำเองเลย ไม่ใช่การแลกไลค์ แต่ก็เป็นการเพิ่มด้วยระบบอัตโนมัติ โดยผู้เข้าชมและผู้ติดตามไอจีของคุณ รู้สึกได้ว่าเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและดูสมจริง
หากคุณมีความจำเป็นที่จะต้องอัพเดตสินค้าอยู่เสมอ และต้องการเพิ่มจำนวนไลค์เพื่อเพิ่มความสนใจให้กับสินค้า  เพื่อเพิ่มการตัดสินใจที่จะสั่งซื้อสินค้าของกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น บริการเพิ่มไลค์รูปตัวเองใน Instagram โดยอัตโนมัติ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งบริการดี ๆ ที่คุณไม่ควรพลาด
บริการปั้มไลค์ไอจี จึงเป็นบริการดี ๆ ที่จะช่วยให้ ig ของคุณมีจำนวนไลค์และยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นได้ง่าย ๆ แบบที่คุณไม่ต้องเสียเวลาที่จะทำด้วยตัวเองอีกต่อไป

 

Tags : เพิ่มไลค์ไอจี,รับเพิ่มไลค์ไอจี
5
อื่น ๆ / เมื่อคุณต้องการจะเพิ่มไลค์ด้วยการไม่ต้องทำด้วยตัวเอง
« กระทู้ล่าสุด โดย nongbell เมื่อ วันนี้ เวลา 11:19:23 AM »
สร้างwebsiteจำหน่ายสินค้าแล้วอยากจะหาคนมากไลค์ หรือว่า ต้องการที่จะมีคนเห็นสินค้าเพิ่มขึ้น เป็นเรื่องปกติไปแล้วในเวลานี้เพราะว่าคนหันมาเล่นโซเชียลมากกว่าการเข้าwebsiteปกติ การซื้อสินค้าก็นิยมใช้รูปแบบการซื้อออนไลน์ผ่านการติดต่อหน้าfanpageเพราะว่าสามารถที่จะพูดคุยกับเจ้าของร้านได้โดยตรง การเพิ่มไลค์ตอนนี้ไม่ได้ง่ายเพราะมีค่าใช้จ่ายมากหากว่าท่าน
            1.ต้องการอย่างเร่งด่วน ต้องการปั่นไลค์หรือว่าปั้มไลค์ปริมาณมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ท่านต้องลงเงินเยอะแน่นอนต่อวัน แต่ไม่ต้องกังวลว่าไลค์ที่ได้จะไม่มีคุณภาพนะเพราะว่าคุณได้กำหนดเป้าหมาย ราคาแพงกว่าการจ้างนอกเหนือจากนี้คุณน่าจะได้ผลตอบรับที่ดีในระยะยาวหลายคนเข้าเพิ่มไลค์เห็นสินค้าแล้วเขาอาจจะสนใจเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ทันทีก็ได้ อนาคตเขารู้ว่าเคยเข้าไปเพิ่มไลค์ให้คุณเขาก็จะเข้าไปซื้อเอง
            2.ไม่มีการวิเคราะห์โฆษณา แนะนำว่าให้ท่านจ้างคนที่เขาสามารถทำการตลาดได้ดีกว่าเพื่อนๆนะ เพราะเขาอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องสร้างไลค์ด้วยการลงโฆษณาเพียงอย่างเดียวการตลาดที่จะเพิ่มlikeหรือว่าให้คนอื่นเพิ่มไลค์นั้นมีเยอะอย่างเช่นเนื้อหาที่โดนใจหรือว่าแปลกๆ เขาสามารถที่จะเสนอราคาต่ำกว่าที่ท่านควรจะจ่ายอย่างเช่นท่านเคยลงโฆษณาได้ไลค์ล่ะ 3 บาทเขาอาจจะคิดเหมาะ 10000ไลค์แค่ 10000บาทเพราะว่าเขาสามารถทำให้อัตราการใช้จ่ายต่อจำนวนไลค์ถูกลงนั่นเองอาจจะทำได้0.5บาทต่อไลค์ก็ได้
            3.ไม่คัดกรองบุคคล หากว่าคุณยังจะยืนยันลงโฆษณาด้วยตัวเอง แนะนำว่าให้เจาะจงและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมมากที่สุด
            การทำการเพิ่มlike ตอนนี้มีเครื่องมือออกมาปริมาณเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่สามารถดึงอีเมล์หรือว่าไอดีของกลุ่มที่เรานั้นต้องการ แต่เครื่องมือเหล่านี้มีราคาแพงและก็ก็ไม่ง่ายนักที่จะใช้งานสำหรับที่ไม่มีความรู้ในเรื่องภาษาต่างประเทศ คนไทยก็เขียนได้แต่อาจจะไม่เท่าของต่างประเทศที่มีลูกเล่นน่าสนใจกว่าความสามารถเยอะกว่า แต่อย่างที่บอกมาพร้อมกับราคาที่สูงกว่าหลายเท่า แต่สำหรับบริษัทที่ขายสินค้าหรือคนที่เปิดร้านค้าถือว่าคุ้มนะเพราะช่องทางการลงโฆษณาเฟสบุ๊คได้มีรูปแบบการเจาะจงบุคคลได้นั่นเอง ทำให้การเพิ่มlikeทำได้ตรงจุด และก็เป็นคนที่สนใจจริงๆ เพิ่มเติมอีกนิดสำหรับการเพิ่มlike หลายท่านอาจจะบอกว่าลงโฆษณาลิ้งค์ตรงไม่ดีกว่าหรือ ถ้าเกิดท่านคิดแบบนี้ท่านไม่ได้หวังผลในระยะยาวคุณรู้หรือไม่ว่าคนกดไลค์สามารถที่จะได้รับข่าวสารจากเราไปตลอด

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.รับเพิ่มไลค์แฟนเพจ.net

Tags : ปั้มไลค์,ปั๊มไลค์,เพิ่มไลค์
6
ท่ออ่อนสแตนเลส
ข้ออ่อนสแตนเลส
เชื่อมท่ออ่อนสแตนเลส
ท่ออ่อนสแตนเลสหน้าแปลน
7
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
8
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้
9
กีฬา / ruay618.com ฝาก 50 รับเครดิต 100 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย Raksngbs เมื่อ วันนี้ เวลา 11:08:04 AM »
ขอบคุณ admin
10
vายโฮมออฟฟิสพร้อมอยู่ ซอยมิสทีน 21 ตรว สนใจติดต่อ 0863754112
หน้า: [1] 2 3 ... 10